หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ข้อบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 66  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 59 อบต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)