หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 59 อบต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)