หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นายกฤช แสงนาฝาย
นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเป้า   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563   15 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองสังข์   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63 ของ ทต.หนองสังข์   15 ม.ค. 2564 12
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   15 ม.ค. 2564 11
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง   15 ม.ค. 2564 8
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองนาแซง   กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564   15 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน   14 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน   14 ม.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง   14 ม.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๕ มกราคม ๒๕๖๔ กิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่แตกชำรุด บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓   14 ม.ค. 2564 13
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดถนนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้าง รพ.สต.ลาดใหญ่   14 ม.ค. 2564 14
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่๓   14 ม.ค. 2564 12
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๖ มกราคม ๒๕๖๔ กิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่แตกชำรุดจากไฟไหม้ บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓    14 ม.ค. 2564 15
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนางวาสนา อุตมะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ นำคณะเข้าสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ   14 ม.ค. 2564 12
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง    14 ม.ค. 2564 12
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นางวาสนา อุตมะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สามแยกลาดใหญ่) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ   14 ม.ค. 2564 9
ข่าวกิจกรรม อบต.นางแดด   องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดดำเนินการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลนางแดด   14 ม.ค. 2564 12
ข่าวกิจกรรม อบต.ซับสีทอง   นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมผู้อำนวยการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2564 ให้กับประชาชนชาวตำบลซับสีทอง   14 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกาศ การชำระภาษี ใบอนุญาต และ ค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   14 ม.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด   14 ม.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับสีทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.52-006 สายบ้านห้วยผักหนาม ม.4 - บ้านหนองฉนวน หมูที่ 1 ตำบลซับสีทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง   14 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับสีทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.52-007 สายบ้านซับสีทอง ม.5 - บ้านหนองแวง หมูที่ 3 ตำบลซับสีทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง อำเภอ   14 ม.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ซับสีทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.52-007 สายบ้านซับสีทอง ม.5 - บ้านหนองแวง หมูที่ 3 ตำบลซับสีทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง อำเภอ   14 ม.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ซับสีทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.52-006 สายบ้านห้วยผักหนาม ม.4 -บ้านหนองฉนวน หมูที่ 1 ตำบลซับสีทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง อ   14 ม.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019   13 ม.ค. 2564 14
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าหินโงม   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหินโงม ครั้งที่ 1/2564   13 ม.ค. 2564 14
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 473
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10