หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นายกฤช แสงนาฝาย
นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศสอบราคา อบต.บ้านหัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(คัดแยกขยะ) บริเวณที่ทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน บ้านนกเอี้ยงใหม่ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   9 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านหัน   โครงการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2562   9 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาฝาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562   6 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   ประกาศ เรื่อง การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ2ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและการพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรก   6 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โสกปลาดุก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   6 ก.ย. 2562 16
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2562   6 ก.ย. 2562 15
ข่าวกิจกรรม อบต.โสกปลาดุก   โครงการวันสำคัญ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมการทำข้าวกระยาสารท    6 ก.ย. 2562 36
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแท่น   กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่   5 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คอนสาร   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคอนสาร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป   5 ก.ย. 2562 11
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านยาง   สืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ขึ่รถจักยาน 5 กันยายน 2562   5 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถมดินสู่บพื้นที่การเกษตร บ้านเต่าใต้ หมู่ที่ 13 จากถนนสายรอบบ้าน บ้านเต่าใต้ ถึงถนนทางไปบ้านหินลาด หมู่ที่ 2   4 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านเต่าใต้ หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนางปราบ ถึงบ้านนางสมบูรณ์ โชคบัณฑิต   4 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 สายที่ 3   4 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 สายที่ 2   4 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 สายที่ 1   4 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อ PVC ส่งน้ำเพื่อการใช้อุปโภค-บริโภค บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5   4 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต่า หมู่ที่ 1 สายสามแยกบ้านนายสะอาด โชคบัณฑิต ถึงลำห้วยร่องนา   4 ก.ย. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)    4 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   มหกรรมขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี \\\\\\\" คนตำบลบ้านเป้า ไม่กินปลาดิบ\\\\\\\"   4 ก.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเป้า   จดหมายข่าว ทต.บ้านเป้า ประจำเดือน สิงหาคม 2562   4 ก.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองตูม   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด ๑ ตันหริมตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน   4 ก.ย. 2562 5
กิจการสภา ทต.บ้านเป้า   ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2562   4 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนสีขาว) ประจำปี 2562    4 ก.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   การแข่งขันกีฬาหนูน้อยเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562    4 ก.ย. 2562 9
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 314
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10