หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นายกฤช แสงนาฝาย
นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนน้ำคำ   10 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน จำนวน 2 สายทาง (หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 12)   10 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สายทาง (หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 11)   10 ก.ย. 2562 9
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   10 ก.ย. 2562 16
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.หนองตูม   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562    9 ก.ย. 2562 18
ข่าวกิจกรรม ทต.ภูเขียว   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย (เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง) ของเทศบาลตำบลภูเขียว ประจำปี ๒๕๖๒   9 ก.ย. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   โครงการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ   9 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562   9 ก.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร   9 ก.ย. 2562 42
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแท่น   โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน \\\"ค่ายคนอาสา พัฒนา พาน้องสู่ฝัน\\\"   9 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำ 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร สถ.   9 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   สถ.ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น   9 ก.ย. 2562 14
ประกาศสอบราคา อบต.บ้านหัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(คัดแยกขยะ) บริเวณที่ทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน บ้านนกเอี้ยงใหม่ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   9 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านหัน   โครงการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2562   9 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาฝาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562   6 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   ประกาศ เรื่อง การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ2ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและการพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรก   6 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โสกปลาดุก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   6 ก.ย. 2562 16
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2562   6 ก.ย. 2562 15
ข่าวกิจกรรม อบต.โสกปลาดุก   โครงการวันสำคัญ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมการทำข้าวกระยาสารท    6 ก.ย. 2562 36
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแท่น   กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่   5 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คอนสาร   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคอนสาร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป   5 ก.ย. 2562 11
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านยาง   สืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ขึ่รถจักยาน 5 กันยายน 2562   5 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถมดินสู่บพื้นที่การเกษตร บ้านเต่าใต้ หมู่ที่ 13 จากถนนสายรอบบ้าน บ้านเต่าใต้ ถึงถนนทางไปบ้านหินลาด หมู่ที่ 2   4 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านเต่าใต้ หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนางปราบ ถึงบ้านนางสมบูรณ์ โชคบัณฑิต   4 ก.ย. 2562 7
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 314
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10