หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นายกฤช แสงนาฝาย
นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ณ วันที่ 20 มกราคม 2564   20 ม.ค. 2564 21
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ วันที่ 19 มกราคม 2564   19 ม.ค. 2564 39
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   จัดตั้งจุดคัดกรองทางเข้าออกตลาดนัดบ้านซับเจริญ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564   19 ม.ค. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.66-007 สายวัดถ้ำข่าโคม ม.5 บ้านหนองเชียงรอดใต้   19 ม.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านแท่น   ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชน ครั้งที่ 2   19 ม.ค. 2564 2
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไผ่   แบบฟอร์มเสนอแผนงาน แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   19 ม.ค. 2564 28
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำฝาที่ชำรุดที่บ้านลาดใหญ่   19 ม.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายมโนต กองโฮม ผู้อำนวยการกองช่าง นายเกียรติศักดิ์ คำศรี นายช่างโยธา นายสมชาย นารีรักษ์ จพง.สวนสาธารณะ ตรวจงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามจุดต่างๆ   19 ม.ค. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ที่พาดสายไฟ บ้านลาดน้อย หมู่ที่๒   19 ม.ค. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการหล่อฝารางระบายน้ำไว้เปลี่ยนฝาที่ชำรุดตามชุมชนต่างๆ   19 ม.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ กิจการประปา งานกองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ได้นำรถดับเพลิงมาล้างทำความสะอาดชุดกรวดเข้าทรายกรองน้ำ ของบ่อชุดก้างปลาหน้าทรายกรองน้ำก่อนลงไปเก็บยังถังน้ำใส พร้อมจ่าย   19 ม.ค. 2564 22
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ งานกองกคัง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ออกรับชำระค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓ บ้านลาดใหญ่   19 ม.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   19 ม.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ งานกองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ได้ทำการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับดีเด่น และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี   19 ม.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ได้ทำการล้างรางระบายน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เนื่องจากท่อน้ำอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น   19 ม.ค. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   19 ม.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ออกให้บริการประชาชน ส่งผู้ป่วยจิตเวชไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา   19 ม.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพนงาม   ประกาศประกวดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 133-02 สายทางบ้านโนน้ำคำ - บ้านสารจอดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   19 ม.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ออกให้บริการประชาชน ส่งผู้ป่วยติดเตียง ฟอกไต นำส่งโรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์   19 ม.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๕ บ้านหนองเชียงรอดใต้ เส้นโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด   19 ม.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ซับสีทอง   ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุชภาพแห่งชาติ (สปสช.)    19 ม.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ณ วันที่ 19 มกราคม 2564   19 ม.ค. 2564 47
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   18 ม.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ณ วันที่ 18 มกราคม 2564   18 ม.ค. 2564 23
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 473
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10