หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นายกฤช แสงนาฝาย
นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
กิจการสภา ทต.บ้านเป้า   ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   12 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   ระดับผลการประเมิน \"ดีเด่น\" ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)    12 ก.ย. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562   12 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โสกปลาดุก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ผลสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบโสกปลาดุก   12 ก.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ภูเขียว   เฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    11 ก.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคอนสาร   11 ก.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562   11 ก.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   นายสุนันท์ พันธุ์โอภาส ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ได้รับเกียรติไปมอบนมกล่อง ในโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน ของ รพ.สต.ลาดใหญ่   10 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   สล.ปชส.หลักสูตร\"นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์รุ่นที่ 76 ในระหวา่งวันที่19-23 ต.ค. 62   10 ก.ย. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา แบะเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)   10 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒   10 ก.ย. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๒   10 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนน้ำคำ   10 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน จำนวน 2 สายทาง (หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 12)   10 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สายทาง (หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 11)   10 ก.ย. 2562 9
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   10 ก.ย. 2562 16
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.หนองตูม   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562    9 ก.ย. 2562 18
ข่าวกิจกรรม ทต.ภูเขียว   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย (เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง) ของเทศบาลตำบลภูเขียว ประจำปี ๒๕๖๒   9 ก.ย. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   โครงการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ   9 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562   9 ก.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร   9 ก.ย. 2562 42
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแท่น   โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน \\\"ค่ายคนอาสา พัฒนา พาน้องสู่ฝัน\\\"   9 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำ 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร สถ.   9 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   สถ.ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น   9 ก.ย. 2562 14
ประกาศสอบราคา อบต.บ้านหัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(คัดแยกขยะ) บริเวณที่ทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน บ้านนกเอี้ยงใหม่ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   9 ก.ย. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 314
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10