หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นายกฤช แสงนาฝาย
นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวแดง   โครงการส่งเสริมรายได้ครัวเรือนตามแนวทางเสรษฐกิจพอเพียง   13 ม.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวแดง   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   13 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564   13 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ม.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ม.ค. 2564 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ม.ค. 2564 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ม.ค. 2564 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแนวกันไฟ โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1)   12 ม.ค. 2564 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี 2564    12 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   12 ม.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมทอง   สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 21
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 และจุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 (7วันอันตราย)   12 ม.ค. 2564 21
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   จุดตั้งคัดกรองทางเข้าตลาดนัดบ้านซับเจริญ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านแท่น   ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชน   11 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563   11 ม.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   11 ม.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ** ด่วนที่สุด** การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   11 ม.ค. 2564 26
ข่าวกิจกรรม อบต.นางแดด   สารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   11 ม.ค. 2564 34
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   กิจกรรมภายในภายใต้การป้องกันโควิด19 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแหลมทอง ประจำปีงบประมาณ 2564   9 ม.ค. 2564 85
VDO วีดิทัศน์ อบต.แหลมทอง   กิจกรรมการแสดงในเพลง คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน จากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง   9 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองนาแซง   กองสาธารณสุขฯ ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารฯ ปี64   8 ม.ค. 2564 17
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านเป้า   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจงให้ประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ   8 ม.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและรายการทรัพย์สิน   8 ม.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศร้อยละเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม รอบทึี 2 ประจำปี 2563   8 ม.ค. 2564 19
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 473
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10