หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นางอำพร เติมชาติ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเพชรภูเขียว   สำรวจเพื่อพัฒนา   25 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองสังข์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1    25 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองสังข์   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   25 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองสังข์   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565    25 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   กิจกรรมทำฝายกั้นน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำโสกหัวควาย บ้านโคกม่วง ม.๙   25 ต.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   วันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๔   25 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ ให้กับผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    25 ต.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง งดการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   25 ต.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่อง รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2564   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   การประชุม สามัญสภาเทศบาลตำบลลาดใหญ่ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ออกรับผู้ป่วย ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลชัยภูมิ   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายคณิต เขียนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ติดตามการปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขให้ประชาชนได้เข้าออกเป็นการชั่วคราว ก่อนที่ในปีนี้จะก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   วันนี้..วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันออกพรรษา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ นำโดยนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทำบุญเลี้   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ออกสำรวจจุดตั้งด่านเพื่อคัดกรองโควิด ที่บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค ดำเนินการกางเต้นท์เพื่อตั้งด่านตรวจโควิด ที่บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒   25 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ได้เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ทางแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue ผ่าน Line โดยประชาชนที่พบเห็นไฟทางดับ ถนนชำรุด ฝาท่อพัง ต้นไม้พาดสายไฟ ท่อปร   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาฝาย   ประกาศ ผ.ถ.4/4 และ ผ.ถ.4/5   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหัน   ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหัน   ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   25 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   เทศบาลตำบลบ้านเป้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564   23 ต.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง   22 ต.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาฝาย   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย(สมาชิกฯ)   22 ต.ค. 2564 28
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองนาแซง   กองสวัสดิการสังคมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.7 บ้านห้วยหลัว   22 ต.ค. 2564 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 615
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10