หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นายกฤช แสงนาฝาย
นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
   
 
เรียนเชิญร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
 
***ด่วนที่สุด*** รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 65 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 382 
 
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
 
กิจกรรมการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต“นักคิดสุจริต”รุ่นที่ 2 [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
**ด่วนที่สุด**ประชุมเครือข่ายทางวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒)“นครชัยบุรินทร์ [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
**ด่วนที่สุด**ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๔  [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
 
ขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกผังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณ๊อยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนน การพนัน)/หรือโครงการอารักข์ (ARRAG/Project) [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 231 
 
ด่วนที่สุด เรื่องการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) รอบการประเมินที่ ๒ [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 134 
 
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 107 
 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 240
   


 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10