หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างอาหาร/อาหารว่างและน้ำดื่มโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำบายศรีโครงการงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างรถแห่เครื่องเสียงในโครงการงานฉลองอนุสาวีรย์เจ้าพ่อพญาแลบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหาร/อาหารว่างและน้ำดื่มในโครงการงานฉลองอนุสาวีย์เจ้าพ่อพญาแลบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)