หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) หมายเลขทะเบียน บบ ๓๓๘๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาวัง หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างอาหาร/อาหารว่างและน้ำดื่มโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำบายศรีโครงการงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างรถแห่เครื่องเสียงในโครงการงานฉลองอนุสาวีรย์เจ้าพ่อพญาแลบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหาร/อาหารว่างและน้ำดื่มในโครงการงานฉลองอนุสาวีย์เจ้าพ่อพญาแลบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนคสล.(โดยการปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคสล.)บ้านนาสีนวล หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนคสล.(โดยการปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคสล.)บ้านนาสีนวล หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2