หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สังกัดสพฐ. ในโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเสียว ในโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3