หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาเสียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นายไชยกร คะนาวัง
นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 66,578.50 ไร่ หรือประมาณ 106.54 ตารางกิโลเมตร  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ได้รับจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539  
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,403 คน แยกเป็น

ชาย 3,650 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30

หญิง 3,753 คิดเป็นร้อยละ 50.70
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,661 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 69.48 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนาเสียว 280 287 567 307  
2   บ้านนาวัง 359 400 759 328
  3   บ้านไทรงาม 292 311 603 285  
4   บ้านซับรวงไทร 346 333 679 28
  5   บ้านนาสีนวล 393 379 772 275  
6   บ้านนาไก่เซา 231 202 433 168
  7   บ้านนาสีนวล 412 395 807 303  
8   บ้านนาเสียว 186 238 424 178
  9   บ้านนาสีนวล 384 396 780 231  
10   บ้านนาวัง 292 287 579 215
  11   บ้านนาเสียว 239 271 510 174  
12   บ้านไทรงาม 236 254 490 169
    รวม 3,650 3,753 7,403 2,661
ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชัยภูมิ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์(โคเนื้อ) การทำนาสามารถทำได้ปีละ 1 ครั้งตามฤดูการ อาศัยแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติ ส่วนที่เหลือ ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง  
 
 
  ตำบลนาเสียว สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 185 - 190 เมตรสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากบ่อบาดาลของตนเอง และอาศัยน้ำฝน ในการใช้ ทำนา ทำไร่ และทำสวน แต่ในช่วงฤดูแล้ง มักจะเจอปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10